Karvių šėrimas robotizuotuose ūkiuose

Šiandieniniuose moderniuose pieno ūkiuose dažniausiai įdiegiamos robotizuotos šėrimo, melžimo ir kitos sistemos. Tai padeda taupyti ne tik darbo laiką, bet ir gerina karvių sveikatingumą, pagerina pieno kokybę bei lemia didesnius primilžius, sumažina pašarų nuostolius, mažina gydymo išlaidas.

Robotizuotame pieno ūkyje dažnai naudojamos kombinuotos šėrimo sistemos – tai ir automatizuotos šėrimo stotelės, kuriose karvės ateina pačios paėsti ir pašarų maišytuvai – dalytuvai, kuriuose galima paruošti pašarus (susmulkinti ir sumaišyti įvairius komponentus: silosą, šieną, kombinuotuosius pašarus ir įvairius pašarų priedus, tokius kaip mineraliniai vitamininiai papildai, baltyminiai papildai ir kt.) ir juos išdalyti ant šėrimo takų. Šėrimo būdas iš dalytuvų efektyviausias, kai banda suskirstoma į produktyvumo grupes.

Automatizavus šėrimą, optimizuojamas darbo laikas ir šėrimo sąnaudos, nes robotizuotoje sistemoje užprogramuojamas šėrimo laikas, pašarų kiekis ir karvių šėrimo grupės pagal konkrečios grupės poreikius ir produktyvumo lygį.

Žemiau pateiktuose paveikslėliuose galite matyti šėrimo schemą robotiniams ūkiams, kur pagal laktacijos periodus parinkti rekomenduojami produktai: