Karvių šėrimas robotizuotuose ūkiuose

Šiandieniniuose moderniuose pieno ūkiuose dažniausiai įdiegiamos robotizuotos šėrimo, melžimo ir kitos sistemos. Tai padeda taupyti ne tik darbo laiką, bet ir gerina karvių sveikatingumą, pagerina pieno kokybę bei lemia didesnius primilžius, sumažina pašarų nuostolius, mažina gydymo išlaidas.