Kokybė svarbiausia!

Kiekvienos įmonės siekis ir tikslas – patenkintas klientas! Vienas iš pagrindinių veiksnių kliento pasitenkinimui užtikrinti – kokybiškas produktas! Šiuolaikinėje gamyboje labai svarbi kontrolė kiekviename procese.

UAB “Joniškio grūdai“ siekdami, kad būtų užtikrinta aukšta gaminamų produktų kokybė ir sauga, yra sertifikavę gamybos procesus, pagal šiuos vadybos sistemos ir produktų saugos valdymo standartų reikalavimus: Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemą, Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 5) ir ISO 22000:2018 (LST EN ISO 22000:2018).

Sistemos veikia visoje gamybos grandinėje – nuo žaliavų priėmimo, produkcijos gamybos iki paskirstymo į rinką.

Gaminamų produktų kokybės kontrolė prasideda nuo kokybiškų žaliavų supirkimo. Žaliavos yra perkamos tik iš patikimų tiekėjų, kurie garantuoja tiekiamos žaliavos kokybę, patikimumą ir turi įsidiegę savikontrolės sistemą. Nupirktos žaliavos papildomai kontroliuojamos ir bendrovės kokybės tarnybos darbuotojų. Priimamos tik tokios žaliavos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, reglamentuojančių pašarų veiklą, reikalavimus.

Žaliavų ir pagamintų produktų atsekamumo užtikrinimui, skenerio ir programinės verslo valdymo sistemos pagalba, visoms žaliavų ir pagamintų produktų partijoms yra suteikiamas identiškas partijos numeris. Produkto atsekamumas užgarantuojamas principu „vienas žingsnis į priekį ir vienas žingsnis atgal“, kuris reiškia, kad visada žinoma iš ko įsigytos gamybai naudojamas žaliavos ir kam bei kokį pateikėme pagamintą produktą.

Gamybiniai procesai griežtai kontroliuojami kokybės tarnybos darbuotojų, kad būtų užtikrinta pagaminto produkto kokybė. Žaliavų ir pagamintų produktų mėginiai yra siunčiami ir į akredituotas Lietuvos ir užsienio (Vokietijos) laboratorijas kokybės ir saugos tyrimų atlikimui. Siekiant apsisaugoti nuo „žmogiškų“ klaidų, papildomai atliekami kontroliniai veiksmai jau kokybės patikrą praėjusiems produktams, prieš jiems patenkant į rinką. Šios kontrolės metu, kokybės padalinio darbuotojai paima išleidžiamo produkto mėginius, juos identifikuoja ir dar kartą atlieka kokybės kontrolės tyrimus, taip užtikrinama, kad klientą pasieks tik identifikuoti ir kokybiški produktai.