Žaidimo sąlygos
Žaidimo sąlygos

 

Žaidimo taisyklės ir sąlygos

 

Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo Akcijos laikotarpiu PC MAXIMA parduotuvėse turi įsigyti bent 1 vienetą KĖGRUS biokraiko ir užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.joniskiogrudai.lt/
KĖGRUS BIOKRAIKAS - tai augalinis, natūralus biokraikas katėms. Produktai UAB „Joniškio grūdai" gaminami nauja, modernia ėdalų gamybos linija, pakuojami į išskirtines, patogias pirkėjui pakuotes.
Akcijos laikotarpis: 2019 10 10 - 2019 10 23. 
Taisyklės
1. Bendrosios sąlygos
1.1. Akcijos „PIRK KĖGRUS BIOKRAIKO IR LAIMĖK SAVO AUGINTINIUI FOTOSESIJĄ IŠ APAČIOS organizatorius yra UAB „JONIŠKIO GRŪDAI", įmonės kodas 157602461, buveinės adresas: Žemaitės g. 1, LT-84147 Joniškis (toliau tekste - Organizatorius).
1.2. Akcija prasideda 2019 10 10 IR baigiais 2019 10 23. 
1.3. Akcijos dalyviais gali būti visi pilnamečiai asmenys, nuolatos gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
1.4. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo Akcijos laikotarpiu turi įsigyti KĖGRUS biokraiko iš UAB „Joniškio grūdai" KĖGRUS visaverčių ėdalų ir šunims ir katėms bei kraiko produktų linijos ir užregistruoti pirkimo kvito numerį tinklalapyje www.joniskiogrudai.lt/ . Kvito registracija yra nemokama. 
1.5. Akcijoje dalyvauja KĖGRUS biokraikas : 
Pavadinimas EAN kodas 
Natūralus kraikas katėms KĖGRUS 4779039020131

 

2. Prizų fondas

Akcijos dalyviai gali laimėti fotosesiją savo augintiniui iš „UNDERLOOK", kuri įvyks 2019 metų lapkričio 9 d. Vilniuje. Taip pat akcijos dalyviai gali laimėti 1 iš 25 vienetų dubenėlių arba 1 iš 25 vienetų kamuoliukų. Laimėtas prizas bus parinktas atsitiktinai.

3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo terminai ir sąlygos

 

3.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, asmuo PC MAXIMA parduotuvėse nuo 2019 10 10 - 2019 10 23. imtinai privalo įsigyti bent vieną KĖGRUS biokraiko pakuotę, išsaugoti pirkimo kvitą, kaip pirkimo įrodymą, ir užsiregistruoti užpildant specialią Akcijos formą interneto puslapyje www.joniskiogrudai.lt/ 
3.2. Kiekvienas asmuo turi teisę dalyvauti Akcijoje neribotą kartų skaičių, tačiau vieną pirkimo kvitą, kuriame nurodytas Akcijoje dalyvaujantis KĖGRUS biokraikas, registruoti galima tik vieną kartą. Pirkimo kvitas gali būti registruojamas bet kada Akcijos metu (nuo 2019 10 10 - 2019 10 23 imtinai). Būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki 2019 11 15. 
3.3. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei asmeniui nepavyksta užsiregistruoti dėl registracijos tvarkos nesilaikymo (įvestas klaidingas el. pašto adresas ar pan.). Užsiregistravus, dalyvio anketa aplikacijoje negali būti koreguojama. Jei dalyvis, registruodamasis ir dalyvaudamas Akcijoje nesilaikė Akcijos taisyklių, prizas jam negali būti dovanojamas. 
3.4. Prizo laimėtojas renkamas atsitiktine tvarka (burtų keliu), iš visų Akcijos dalyvių.
3.5. Akcijos prizo laimėtojas bus paskelbtas pasibaigus Akcijai - 2019 10 24, interneto puslapyje www.joniskiogrudai.lt/ 
3.6. Su prizo laimėtoju bus susisiekta per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo interneto puslapyje. Prizas laimėtojui bus išsiųstas ne vėliau kaip iki 2019 11 15 d.. Jeigu dėl Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 11 15, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui siunčiamas nebus. 
3.7. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

 

4. Prizų atsiėmimas

 

4.1. Prizo laimėtojas informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu registruojantis. Laimėjęs Akcijos dalyvis ne vėliau kaip per 1 (vieną) savaitę nuo elektroninio laiško, informuojančio apie laimėjimą, išsiuntimo dienos, elektroniniu paštu jg@litagra.lt turi atsiųsti adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo pageidauja gauti prizą bei privalo pateikti Organizatoriui Produktų pirkimo kvito kopiją kuriuo nors iš žemiau nurodytų būdų: - siųsdamas kvito kopiją elektroninio pašto adresu jg@litagra.lt; - siųsdamas originalą registruotu paštu Organizatoriui UAB "Joniškio grūdai" Žemaitės g. 1, LT84147 Joniškis, ant voko nurodant laiško temą - „PIRK KĖGRUS BIOKRAIKĄ IR LAIMĖK FOTOSESIJĄ IŠ APAČIOS " Akcija. 
4.2. Akcijos prizas laimėtojui bus nemokamai išsiųstas registruotu paštu arba pristatyti per pašto kurjerį pagal registracijos metu nurodytus ir el. paštu suderintus kontaktinius duomenis.

 

5. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu loterijoje:

 

5.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudojimu. 
5.2. Akcijos dalyviui tenka visos kitos asmeninės išlaidos, susijusios su jo dalyvavimu Žaidime.

 

6. Skundo teikimas ir jo teisminė nagrinėjimo tvarka

6.1. Skundas dėl šios Akcijos turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ir jų kopijas su skundo nuoroda. Jis turi būti siunčiamas Organizatoriui adresu: UAB "Joniškio grūdai" Žemaitės g. 1, LT-84147 Joniškis iki 2019 11 15 (data ant pašto voko). Akcijos Organizatorius peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.

7. Kitos sąlygos

 

7.1. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už bet kokias dalyvio asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje. 
7.2. Prizo vertė nekeičiama į grynuosius pinigus ir nekeičiama į kitas prekes. 
7.3. Akcijoje negali dalyvauti Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Organizatorium rengiant Akciją, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai. 
7.4. Dalyvaudamas šioje Akcijoje, asmuo leidžia Akcijos Organizatoriui naudoti jo pateiktus asmens duomenis Akcijos tikslams ir sutinka, kad laimėjimo atveju Akcijos prizo laimėtojo vardas, pavardė bei miestas būtų paskelbti interneto puslapyje www.joniskiogrudai.lt , Organizatoriaus socialinių tinklų paskyrose ir kitose žiniasklaidos priemonėse. 
7.5. Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu jg@litagra.lt. 
7.5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles

 

 

© 2020 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
0