APIE ĮMONĘ
Naujienos
ES parama - AB "Joniškio grūdai" pardavimų didinimų rytų rinkose didinimui2014-03-04
2013 m. gruodžio 30 d. akcinė bendrovė „Joniškio grūdai" su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „AB „Joniškio grūdai" pardavimų didinimas rytų rinkose" (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-245) finansavimo pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės". Projektui, kurio visas biudžetas (tinkamos finansuoti išlaidos) yra 142 932 litų, buvo skirta 85 759 litų (60 proc.) ES parama. Projekto įgyvendinimo trukmė - 16 mėnesių.
Projekto tikslas - padidinti akcinės bendrovės "Joniškio grūdai" produktyvumą ir konkurencingumą aktyviai ieškant naujų užsienio partnerių ir didinant pardavimus (eksportą) Kazachstano Respublikoje ir Rusijos Federacijoje. Projekto metu bendrovė ir jos gaminama produkcija bus pristatoma Almatoje ir Maskvoje vykstančiose keturiose tarptautinėse parodose, taip siekiant didinti įmonės žinomumą užsienio rinkose, aktyviau ieškant užsienio partnerių ir plečiant bendrovės gaminamos produkcijos eksportą. 
Informacija www.esparama.lt interneto svetainėje: http://www.esparama.lt/paraiska?id=38871&order=&page=&pgsz=500
© 2019 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
0