APIE ĮMONĘ
Naujienos
AB „Joniškio grūdai“ pradeda įgyvendinti eksporto skatinimo projektą 2012-08-14 2012 m. rugpjūčio 10 d. akcinė bendrovė „Joniškio grūdai" pasirašė su viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „AB „Joniškio grūdai" pardavimų užsienio rinkose plėtra" (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-103) finansavimo pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės". Projektui, kurio visas biudžetas (tinkamos finansuoti išlaidos) yra 119 598,00 Lt, buvo skirta 65 778,00 Lt (iki 55 proc.) ES parama. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2012 m. kovo 19 d. - 2013 m. gegužės 19 d.
Projekto tikslas - padidinti akcinės bendrovės „Joniškio grūdai" produktyvumą ir konkurencingumą aktyviai ieškant naujų užsienio partnerių ir didinant pardavimus esamose, įeinant į naujas užsienio rinkas. Projekto metu bendrovė ir jos gaminama produkcija bus pristatoma užsienyje vyksiančiose trijose tarptautinėse parodose (Lenkijoje, Kazachstane ir Rusijoje), bus parengta rinkodaros medžiaga, siekiant didinti įmonės žinomumą užsienio rinkose, ieškant užsienio partnerių ir plečiant eksportą, bus sertifikuoti gaminiai eksportui.
© 2019 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
0