APIE ĮMONĘ
Naujienos
„LITAGROS“ grupės gyvulininkystės specialistai dvi savaites tobulinsis Nyderlanduose „LITAGROS“ grupės gyvulininkystės specialistai dvi savaites tobulinsis Nyderlanduose2012-01-28 LITAGROS“ grupės gyvulininkystės specialistai dvi savaites tobulinsis Nyderlanduose
„Litagros“ grupės įmonių AB „Joniškio grūdai“, UAB „Litagros prekyba“, Kėdainių rajono Aristavos žemės ūkio bendrovės, Šalčininkų rajono Baušų žemės ūkio bendrovės gyvulininkystės specialistai, iš viso 12 darbuotojų, stažuosis Nyderlandų įmonėse nuo lapkričio 15 iki 26 d.
Darbinė stažuotė organizuojama pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Pažangiausių gyvulininkystės praktikų įsisavinimas ir pritaikymas Lietuvoje, esant nestabilioms žemės ūkio produkcijos ir žaliavų rinkoms“ ir yra finansuojamas, gavus Europos Bendrijos paramą (dotacijos sutarties su Švietimo mainų paramos fondu Nr. LLP-LdV-PLM-2009-LT-0315).
Gyvulininkystės specialistai stažuočių pažangiose Europos įmonėse ir gamybiniuose ūkiuose metu sieks perimti naujausias gyvulininkystės technologijų praktikas. Šiuo projektu siekiama rasti efektyviausias gyvulių auginimo, priežiūros, šėrimo technologijas ir sprendimus, juos pritaikyti įmonių konkurencingumui gerinti, Lietuvos ūkininkų ūkių ir žemės ūkio bendrovių konsultavimui esant nestabilioms žemės ūkio produkcijos ir žaliavų rinkoms.
Projekto metu „Litagros“ grupės įmonių specialistai pakels profesinę kvalifikaciją, įgis specialiųjų profesinių ir kalbinių žinių, reikalingų efektyviam ir rezultatyviam darbui, bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai su užsienio partneriais.
Apie Litagros įmonių grupę
Litagros įmonių grupė - UAB „LITAGRA“ ir jai priklausančios dukterinės įmonės. Litagros grupės veikla apima paslaugas žemės ūkiui, grūdų perdirbimą ir elevatorių paslaugas, pirminės augalininkystės ir gyvulininkystės žemės ūkio produkcijos gamybą, investicijas žemės ūkio sektoriuje.
© 2019 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
0