APIE ĮMONĘ
Naujienos
Maisto saugos politika ir tikslai2016-11-10

JONIŠKIO GRŪDAI UAB gamina vartotojų poreikius atitinkančius produktus, laikydamasi patvirtintos Maisto saugos politikos ir tikslų.  

 

POLITIKOS TIKSLAS:
Išlaikyti kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius reikalavimus ir tenkinti vartotojų poreikius. Išsaugoti ir plėsti pagamintų produktų rinką Lietuvoje. Plėsti sėkmingai pradėtą eksporto rinką.

 

POLITIKOS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:
- Nuolat gerinti maisto saugos rezultatyvumą pašarų, priedų, premiksų, jaukų bei ėdalų gamyboje;
- Nustatyti vartotojų poreikius ir juos prognozuoti;
- Didinti veiklos efektyvumą;
- Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
- Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų saugą ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
- Operatyviai valdyti procesus ir užtikrinti ryšį tarp padalinių.

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:
- Suteikti darbuotojams darbo sąlygas, priemones ir kitus išteklius, kokybiškai ir našiai dirbti;
- Užtikrinti įstatymų numatytas garantijas;
- Užtikrinti darbų saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimų valdymą;
- Suteikti darbuotojams įgaliojimus spręsti su jų veikla susijusius klausimus;
- Suteikti galimybę planuoti ir veikti atsakomybės apibrėžtose ribose. Tai vystyti, skatinti ir remti;
- Suteikti galimybę nuolat tobulėti, kilti pareigose, dalintis turimomis profesinėmis žiniomis, patirtimi ir darbine informacija;
- Ugdyti darbuotojų požiūrį į darbą kaip į siekiamą tikslą, rezultatą sau ir bendrovei;
- Užtikrinti grįžtamąjį ryšį tarp vadovybės ir įmonės darbuotojų visoje bendrovės veikloje;
- Kasmet prižiūrėti maisto saugos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Tvirtina: Generalinė direktorė Reda Siaurusaitienė

Parengė: Maisto saugos vadybos sistemos vadovė Lijana Česnauskienė

© 2020 LITAGRA. Visos teisės saugomos.
Made by:
Klauskite mūsų

0
0
0
0
0